مخابرات و ارتباطات

پنج نکته مهم در برنامه های وفاداری مبتنی بر موبایل نوع مطلب: مقالات
این روزها، موبایل به جزء جدانشدنی زندگی ما تبدیل شده است. تا به اینجا که پیش رفته...
جهش وفاداری، به سبک تی-موبایل نوع مطلب: مقالات
T-Mobile، شرکتی چندملیتی است که در حدود 25 سال از عمر خود را به ارائه خدمات تلفن همراه...

بنر تبلیغات کنار صفحه کنفرانس